Effatha na turné po Švédsku Flag of Sweden

Naším posláním je inspirovat druhé k oslavě Hospodina. V tomto duchu chceme v závěru letních prázdnin 2023 uspořádat turné po Švédsku.

Podpořit turné

Proč do Švédska?

Jedním z hlavních důvodů volby Švédska je naše touha podpořit naši sesterskou církev, která Církev bratrskou velmi výrazně a nezištně podporovala během komunistického sevření a nyní se potýká s velkým odlivem mladé generace z církve.

Během turné se kromě koncertování chceme setkat se švédskými mládežníky a jejich vedoucími, abychom je inspirovali zkušenostmi z našich mládeží a navázali osobní přátelství. Cestu připravujeme s Odborem mládeže CB, který by rád se švédskými sbory v budoucnu spolupracoval.

Kdy se turné koná?

25.8. - 3.9. 2023

Kdo na turné pojede?

Ze všech zpěváků Effathy k této cestě vyzvali především mládež, která se účastní letních Kurzů zpěvu. Naším cílem je oslovit během turné především mladou generaci a lidi, kteří se této generaci věnují. Cesty by se mělo účastnit asi 40 mladých lidí, kteří se ve svých sborech aktivně zapojují do služby, mnohdy v roli vedoucích dorostu, mládeže, chval apod., díky setkáváním Effathy zároveň tvoří přirozenou vztahovou síť napříč republikou. Pro ně samotné bude cesta do Švédska dobrou zkušeností pro jejich duchovní život a službu druhým.

Co tam budeme dělat?

Co se týče samotné cesty, plánujeme navštívit během týdne asi pět sborů, ve kterých se kromě veřejných koncertů a účasti na bohoslužbách setkáme s místními skupinami mládeže a s pěveckými sbory mládeže, povzbudíme je svědectvími o práci našich mládeží a pokusíme se vytvořit osobní kontakty pro budoucí spolupráci. V tomto úzce spolupracujeme s Odborem mládeže CB, který plánuje rozšířit spolupráci Kruháče (komunitní regionální setkávání vedoucích mládeží) s církvemi ve Švédsku.

A takhle vypadáme

People
Kačka
Young PeopleAquabelly

Chcete nás podpořit?Zašlete nám svůj dar na účet.

2900947602/2010

Celkově se snažíme shromáždit 300 000 Kč.

Váš finanční příspěvek pomůže účastníkům, kteří si zájezd nemohou dovolit zaplatit v plné výši.

Děkujeme

QR Code for donations